Tervetuloa Kuohi-Nerosjärven Suojeluyhdistyksen kotisivuille!

Kuohi-Nerosjärven Suojeluyhdistys syntyi tarpeesta torjua alueen vesistöjä vahingoittavia uhkia, seurata valuma-alueen vesien tilaa ja toimia niiden hyväksi. Ilman aktiivisia toimia parhaimmassa kunnossakaan olevien järvien tila ei säily ennallaan. Kunnoltaan välttävät vedet voivat rehevöityä äkillisestikin hyvin vaikeasti kunnostettaviksi. Vesien pitäminen kunnossa on järkevää niiden eri käyttömuotojen kannalta. Pilaantuneiden vesien kunnostaminen on työlästä ja voi vaatia suuria taloudellisia uhrauksia. Jokainen voimme yksilöinä toimia vesiensuojelun hyväksi, mutta yhteisenä rintamana saamme aikaan enemmän. Liity sinäkin Kuohi-Nerosjärven Suojeluyhdistykseen !

Toiminta on saanut myös julkista tunnustusta, sillä Hämeen ympäristöpalkinto 2004 myönnettiin Kuohi-Nerosjärven suojeluyhdistykselle.
Perusteluissa mainittiin näin: "Hämeen ympäristöpalkinnon 2004 saa Lammilla toimiva Kuohi-Nerosjärven suojeluyhdistys aloitteellisesta, monipuolisesta ja tuloksellisesta toiminnasta vesien suojelemiseksi."

• YLE 22.12.2014: Ilmastonmuutos uhkaa rannikkovesien hyvinvointia - katso kotijokesi kuormitus
• Opinnäytetyö v. 2011, ks. Suomenjoen valuma-alueen ravinnekuormitusselvitys.
• Opinnäytetyö v. 2009, ks. Lammin Evojoen ja Ekojärven kuormitusselvitys.
Liitteet:
Liite 1-1 Kartta Evojoen ja Ekojärven valuma-alueesta.
Liite 2-1 Kartta Ekojärven alueen maalajeista.
Liite 3-1 Kartta mittauspisteiden sijainnista.
Liite 3-2 Kartta mittauspisteiden sijainnista.
Liite 3-3 Kartta mittauspisteiden sijainnista.

Yhdistyksen tarkoitus ja toimintasuunnitelma

Kuohi-Nerosjärven suojeluyhdistyksen ehdotuksia vesienhoitosuunnitelmaan

Yhdistyksen toiminta-alueen vesistöjen kartta (huom ! iso tiedosto)


Avaa isompi kartta