Vesinäytteet

Yhdistys on ottanut toiminta-alueen vesistöistä vesinäytteitä vuodesta 1962 alkaen. Vesinäytteistä on koottu tietokanta, josta voi valita yksittäisen näytteenottopaikan vesinäyteraportin.

Vesinäytteiden tulosten tulkinnassa voidaan käyttää Ympäristöministeriön vesien yleistä käyttökelpoisuusluokitusta

Yhdistyksen toiminta-alueen vesistöjen kartat
Iso indeksikartta

Vesinäytteiden arvojen selityksiä

KOKONAISFOSFORIPITOISUUS

Kok. µg/l
6-8 karu, karuille järville tyypillinen
11-12 ravinnetaso alhainen, luonnonveden luokkaa
13-15 lähellä luonnonveden arvoja
15 jonkin verran kohonnut
18 hieman kohonnut, lievästi luonnontasoa korkeampi
20-22 lievästi kohonnut, fosforipitoisuus luonnonvettä korkeampi (ravinnehuuhtoumia, lajikuormitus)
24-26 kohonnut ravinnetaso
23-80 rehevä
yli 80 erittäin rehevä
yli 100 voimakkaasti rehevöitynyt


VEDEN VÄRILUKU

Pt mg/l

0-20 kirkas vesi
20-60 normaali vesi
60-100 ruskea vesi
100-200 erittäin tumma vesi

Tyypillisiä pH-arvoja
4-4,5 alunamaiden vedet
4.kesä suovedet
5-6,5 humusjärvet
6.heinä oligotrofiset (karut) vähähumuksiset järvet
7-8,5 eutrofiset (rehevät) ja savikkoalueiden järvet


VEDEN HAPPIPITOISUUS

02 Kyll %
100-80 erinomainen
80-60 hyvä
60-40 tyydyttävä
40-20 välttävä
20-0 huono


ALKALITEETTI
(puskurikyky happamuutta vastaan)

mmol/l
yli 0,20 hyvä
0,10-0,20 tyydyttävä
0,05-0,09 kohtalainen
0,01-0,04 heikko
alle 0,01 olematon


KOKONAISTYPPIPITOISUUS

Kok. N (µg/l)
Karu alle 400
Lievästi rehevä 400-600
Rehevä 600-1500
Erittäin rehevä yli 1500